انواع شیر ایمنی

انواع شیر ایمنی

انواع شیر ایمنی

طیف گسترده ای از انواع شیر ایمنی موجود برای پاسخگویی به برنامه های مختلف و معیارهای عملکرد مورد تقاضای صنایع مختلف در بازار وجود دارد. علاوه بر این، استانداردهای ملی، انواع مختلفی از شیر اطمینان را تعریف می کنند. از جمله:

استاندارد ASME I و استاندارد ASME VIII برای کاربرد اینگونه شیرها و ریلیف ها در دیگ بخار و مخازن تحت فشار و استاندارد ASME / ANSI PTC 25.3 برای شیرهای اطمینان و شیر ایمنی ها تعریف زیر را ارائه می دهند. این استانداردها مشخصات عملکردی و همچنین انواع مختلفی از شیرهای اطمینان را که استفاده می شود تعیین می کنند:

· استاندارد ASME I با شیر ایمنی ایمنی مطابق با الزامات بخش I کد مخزن فشار ASME برای کاربردهای دیگ بخار که در فشار بیش از 3٪ باز می شود و در میزان 4% بسته می شود. در این وضعیت شیر معمولاً دارای دو حلقه دمنده است.

· در استاندارد ASME VIII شیر ایمنی مطابق با الزامات بخش VIII کد مخزن تحت فشار ASME برای کاربردهای مخزن تحت فشار است که در فشار بیش از 10٪ باز و در 7٪ بسته می شود.

 

انواع شیر ایمنی و دیگر استانداردها

همچنین از لحاظ دیگر استاندارد های رایج انواع شیر ایمنی عبارتند از:

  1. شیر ایمنی کم فشار- موقعیت واقعی دیسک، ناحیه تخلیه شیر را تعیین می کند.
  2. شیر ایمنی با بالابر کامل - منطقه تخلیه با موقعیت دیسک تعیین نمی شود.
  3. شیر ایمنی متعارف محفظه حاوی فنر به طرف بخش تخلیه حرکت می کند، از این رو ویژگی های عملیاتی مستقیماً تحت تأثیر تغییرات فشار برگشتی شیر قرار می گیرند.
  4. شیر ایمنی متعادل - یک شیر متعادل دارای ابزاری برای به حداقل رساندن تأثیر فشار برگشتی بر روی مشخصات عملیاتی شیر است.
  5. شیر ایمنی با پیلوت - دستگاه اصلی کنترل فشار با یک دستگاه کمکی کنترل فشار خودکار فعال شده همراه است و توسط آن کنترل می شود.

 

 

 

انواع شیر ایمنی از نگاهی دیگر

تعاریف زیر را از انواع شیر اطمینان ( شیر ایمنی ) ذکر می کنند:

· شیر ایمنی - دریچه ایمنی که به طور خودکار و بدون کمک انرژی دیگری به غیر از مایع مورد نظر، مقداری از مایع را تخلیه می کند تا از افزایش فشار ایمنی از پیش تعیین شده جلوگیری کند.

· شیر اطمینان مستقیم بارگذاری شده - دریچه ایمنی که در آن بارگیری ناشی از فشار مایع در زیر دیسک سوپاپ فقط توسط دستگاه بارگیری مکانیکی مستقیم مانند وزن، اهرم و وزن یا فنر مخالف است.

· شیر ایمنی کمکی - شیر ایمنی که با استفاده از مکانیزم کمکی تغذیه شده، ممکن است در فشاری کمتر از فشار تنظیم شده فعال شود.

· شیر اطمینان بارگیری شده اضافی یک نوع شیر اطمینان است که تا زمانی که فشار ورودی به سوپاپ اطمینان به فشار تنظیم شده نرسد، یک نیروی اضافی وجود دارد که باعث افزایش نیروی آب بندی می شود.

· شیر ایمنی با پیلوت - که عملکرد آن توسط مایع تخلیه شده از یک سوپاپ پیلوت آغاز و کنترل می شود که خود یک شیر اطمینان بار مستقیم است و به شرط استاندارد است.

ثبت نظر
کد امنیتی