بازرسی در جوشکاری پایپینگ

بازرسی در جوشکاری پایپینگ

وظایف بازرس جوش و مراحل بازرسی جوش کدامند ؟

شخصی که بازرسی جوش انجام می‌دهد باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که ضامن عملکرد صحیح وی باشد. باید مشخص گردد که بازرس جوش باید دارای چه خصوصیاتی باشد.

از ویژگی های بازرس، توانایی درک و به‌کارگیری اسناد و مدارک مختلفی است که مشخصات فنی جوش را شرح می‌دهند. این مدارک شامل نقشه‌ها،کدها، استانداردها و دستوركار‌ها و … می‌باشند.

مدارک، اطلاعاتی را در رابطه با اینکه چگونه، کی و کجا جوشکاری و بازرسی‌های بعد از آن انجام شود فراهم می‌نماید.

 

نشانه های قراردادی جوش
نقشه های ترکیبی اتصالات جوش
مفهوم علائم موجود در نقشه های جوشکاری
نقشه های جزئیات اتصالات جوش
حالت هاي مختلف جوشكاري (1F-2F-3F-4F) (1G-2G-3G-4G-5G-6G-6GR)
مثال هايي از انواع جوش
نشانه هاي قراردادي تست هاي غيرمخرب

ثبت نظر
کد امنیتی