شیرآلات

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 3 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 3" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 4 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 4" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 6 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 6" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

چینی CHINA