حالت نمایش

شیر گازی استنلس استیل 316 دو تیکه برند نیپون رزوه ای سایز 1/2 اینچ فشار 20 بار(1000 وگ)/ BALL VALVE STAINLESS STEEL 316 1/2 INCH 1000# WOG NIPPON

شیر گازی استنلس استیل 316 دو تیکه برند نیپون رزوه ای سایز 3/4 اینچ فشار 20 بار(1000 وگ)/ BALL VALVE STAINLESS STEEL 316 3/4 INCH 1000# WOG NIPPON

شیر گازی استنلس استیل ۳۱۶ دو تیکه برند نیپون رزوه ای سایز 1 اینچ فشار ۲۰ بار(۱۰۰۰ وگ)/ BALL VALVE STAINLESS STEEL ۳۱۶ 1 INCH ۱۰۰۰# WOG NIPPON

شیر خودکار فنری استنلس استیل 316 برند نیپون رزوه ای سایز 2 اینچ فشار 20 بار(1000 وگ)/ CHECK VALVE STAINLESS STEEL 316 , 2 INCH 1000# WOG NIPPON

    نیپون