حالت نمایش

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی 2 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن، توضیحات : GATE VALVE 2" PN10 CAST IRON GG25/GGG40

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 1/2-2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2-1/2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON LUG TYPE

شیر پروانه ای اهرمی لاگ سایز 1/2-2 اینچ PN16 ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2-1/2" PN16 CAST IRON LUG TYPE

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 2 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2" PN10 CAST IRON / RUBBER

شیر صافی چدنی توری استیل 2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توری استیل 304 ، توضیحات : STRAINER VALVE 2" PN16 CAST IRON GG25 / GGG50

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 1/2-2 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2-1/2" PN10 CAST IRON / RUBBER

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 3 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 3" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی 2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : GATE VALVE 2" PN16 CAST IRON GG25/GGG40

شیر پروانه ای اهرمی لاگ سایز 3 اینچ PN16 ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 3" PN16 CAST IRON LUG TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 4 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 4" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

فاراب