نمایش یک نتیجه

اجزای ولو پروانه ای شامل بدنه ولو پروانه ای دیسک و شافت لاینر آب بند می باشد.