نمایش دادن همه 5 نتیجه

ساخت گسکت اسپیرال در سایزها و کلاس متفاوت امکان پذیر می باشد.

از سایز ۱/۲ اینچ الی ۱۲۰ اینچ / از قطر خارجی ۱۰ الی ۳۵۰۰ میلیمتر / از ضخامت ۰.۵ میلیمتر الی ۱۵ میلیمتر

در کلاس های فشاری ۱۲۵# ۱۵۰# ۳۰۰# ۶۰۰# ۹۰۰# ۱۵۰۰# ۲۵۰۰#  / PN۱۰/PN۱۶/PN۲۵/PN۳۲/PN۴۰/PN۵۰/PN۶۳