نمایش دادن همه 2 نتیجه

شیر اطمینان PSV که به معنای Pressure Safety Valve  می باشد جهت تخلیه فشارهای اضافه در خطوط پایپینگ استفاده می شود.