نمایش دادن همه 6 نتیجه

فشار شکن ۱/۲ جز شیر های کاهنده فشار کوچک و مصارف عمومی خانگی می باشد که در سیستم های موتورخانه و دیگ های بخار کاربری دارد.

نحوه اتصال این نوع فشار شکن بصورت دنده ای ۱/۲ اینچ یا ۱۵ میلیمتر می باشد.