نمایش یک نتیجه

شیر پروانه ای پلی اتیلن مناسب جهت آبرسانی و آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار می گیرد.