نمایش دادن همه 2 نتیجه

لوله کاندوئیت ۱۳.۵ با قطر داخلی ۱۸ میلیمتر مناسب عبور کابل می باشد.