نمایش یک نتیجه

لوله گالوانیزه ۱۳.۵ با قطر خارجی ۲۰ میلیمتر و ضخامت ۱ میلیمتر در شاخه های ۳ متری و دو سر دنده تولید می گردد.