نمایش یک نتیجه

مبدل فشار به جریان جهت تبدیل پارامتر فشار به جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر استفاده می شود. . شرکت PCP وارد کننده مبدل های P TO I  برند مور می باشد. در وب سایت PCP می توانید نسبت به خرید آنلاین آن اقدام نمایید.