نمایش یک نتیجه

مغزی اتصالات گالوانیزه در انواع مختلف زانو سه راهی بوشن تبدیل چپقی و….. تولید می گردد. و همچنین از سایز ۱/۲ اینچ الی ۴ اینچ در دسترس می باشد.