نمایش یک نتیجه

مغزی گالوانیزه ۵ یا مغزی گالوانیزه ۱/۲-۱ اینچ سایز ۴۰ میلیمتر جهت استفاده در خطوط لوله کشی سایز لوله ۱/۲-۱ اینچ مورد استفاده قرار می گیرد.