نمایش یک نتیجه

مغزی ۲ یا ۱/۲ اینچ از پر مصرف ترین اتصالات گالوانیزه در خطوط لوله کشی آب می باشد.