نمایش یک نتیجه

نیپل گالوانیزه یا مغزی گالوانیزه بصورت دوسر دنده تولید می گردد . و جهت ارتباط بین اتصالات در سیستم لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرد.