نمایش دادن همه 6 نتیجه

پیچ متری در طول های ۱ متری – دو متری – ۳ متری و ۶ متری تولید می گردد.

پیچ های متری در نوع های گالوانیزه گرم (داکرومات) – گالوانیزه سرد و سیاه قابل ارائه می باشد. 

قطر پیچ متری نیز از ۲ الی ۴۰ میلیمتر قابل انتخاب می باشد.