زانو 90 درجه فولادی دنده ای فشار قوی T تایوان سایز 1/2-2 اینچ کلاس 2000#

1110095 تی تایوان BOTHWELL
وضعیت: 
موجود

زانو 90 درجه دنده ای فولادی A105 رزوه ای فشار قوی برند تی تایوان سایز 1/2-2 اینچ کلاس 2000 # / ELBOW 90 DEG THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL SIZE: 2-1/2" A105 N

ثبت نظر
کد امنیتی

محصولات مشابه

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/2 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1/2" SCH 10 , LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 3/4 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 3/4" SCH 10, LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1" SCH 10, LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/4-1 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1-1/4" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/2-1 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1-1/2" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 2 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 2" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/2-2 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 2-1/2" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 3 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 3" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 4 اینچ رده 10 /ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 4" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 5 اینچ رده 10/ ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 5" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 6 اینچ رده 10/ ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 6" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 8 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 8" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

محصولات مکمل

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 1/2-2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 2-1/2" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 1/2-2 اینچ رده 20 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 2-1/2" SCH20 ,AHVAZ, A53/A106

هالف کوپلینگ نیم بوشن رزوه ای فولادی A105 دنده ای فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1/2-2 اینچ کلاس 3000 # / HALF COUPLING THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL SIZE: 2-1/2" A105 N

زانو 90 درجه دنده ای فولادی A105 رزوه ای فشار قوی برند تی تایوان سایز 1/4-1 اینچ کلاس 2000 # / ELBOW 90 DEG THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL SIZE: 1-1/4" A105 N

زانو 90 درجه دنده ای فولادی A105 رزوه ای فشار قوی برند تی تایوان سایز 1/2-1 اینچ کلاس 2000 # / ELBOW 90 DEG THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL SIZE: 1-1/2" A105 N

زانو 90 درجه دنده ای فولادی A105 رزوه ای فشار قوی برند تی تایوان سایز 2 اینچ کلاس 2000 # / ELBOW 90 DEG THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL SIZE: 2" A105 N