سی چنل گالوانیزه گرم کاسپین پایپ 41*41 میلیمتر شاخه 1 متری

وضعیت: 
موجود

یو چنل (یونیسترات) گالوانیزه گرم کاسپین پایپ ابعاد ۴۱*۴۱ میلیمتر ضخامت ۲ میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED UNISTRUT C-CHANNEL 40*40 mm

ثبت نظر
کد امنیتی

محصولات مشابه

جعبه تقسیم آلومینیومی ابعاد 10*10 سانت کاسپین پایپ ، ALUMINIUM JUNCTION BOX 10*10 CM PG13.5 CASPIAN PIPE

جعبه تقسیم آلومینیومی ابعاد 10*10 سانت کاسپین پایپ ، ALUMINIUM JUNCTION BOX 10*10 CM PG16 CASPIAN PIPE

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 695 سایز داخلی 14 میلیمتر قطر بیرونی 17 میلیمتر ارتفاع 17 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 778 سایز داخلی 15 میلیمتر قطر بیرونی 17 میلیمتر ارتفاع 16 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 694 سایز داخلی 16 میلیمتر قطر بیرونی 19 میلیمتر ارتفاع 19 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 713 سایز داخلی 18 میلیمتر قطر بیرونی 20 میلیمتر ارتفاع 20 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 125 سایز داخلی 19.5 میلیمتر قطر بیرونی 31 میلیمتر ارتفاع 27 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 636 سایز داخلی 22 میلیمتر قطر بیرونی 24 میلیمتر ارتفاع 24 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 699 سایز داخلی 25 میلیمتر قطر بیرونی 28 میلیمتر ارتفاع 23 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 588 سایز داخلی 26 میلیمتر قطر بیرونی 27 میلیمتر ارتفاع 23 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 650 سایز داخلی 31 میلیمتر قطر بیرونی 33 میلیمتر ارتفاع 27 میلیمتر ، PLASTIC CAP

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 767 سایز داخلی 42 میلیمتر قطر بیرونی 46 میلیمتر ارتفاع 26 میلیمتر ، PLASTIC CAP

محصولات مکمل

سی ریل گالوانیزه سرد جهت نصب بست چنگالی برند کاسپین پایپ 15*30 میلیمتر ضخامت 1.25 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED C-RAIL FOR CABLE CLAMP

سی ریل گالوانیزه جهت نصب بست چنگالی برند کاسپین پایپ 15*30 میلیمتر ضخامت 1.25 میلیمتر شاخه 2 متری /GALVANIZED C-RAIL FOR CABLE CLAMP

لوله کاندوییت برق گالوانیزه عمقی داغ سایز 13 شاخه 3 متری ، HOT DIP GALVANIZED CONDUIT PIPE PG 13 CASPIAN PIPE

لوله فولادی کاندوییت برق گالوانیزه عمقی داغ سایز 16 شاخه 3 متری ، HOT DIP GALVANIZED CONDUIT PIPE PG 16 CASPIAN PIPE

لوله فولادی کاندوییت برق گالوانیزه عمقی داغ سایز 21 شاخه 3 متری ، HOT DIP GALVANIZED CONDUIT PIPE PG 21 CASPIAN PIPE

لوله فولادی کاندوییت برق گالوانیزه عمقی داغ سایز 29 شاخه 3 متری ، HOT DIP GALVANIZED CONDUIT PIPE PG 29 CASPIAN PIPE