حالت نمایش

شیر کنترل جهت برقی رکسروت با سلونوئید AC مدل WE/ REXROTH SOLENOID VALVE WE AC

  هیدرولیک

  تجهیزات هیدرولیک که بر پایه فشار روغن هیدرولیک طراحی می شوند در سیستم های که نیاز به قدرت بالا جهت حرکت تجهیزات مورد نیاز است استقاده می شود. 

  تجهیزات هیدرولیک شامل

  • شیر هیدرولیک Hydraulic valve
  • شیر برقی هیدرولیک Hydraulic Soneloid Vlave
  • پمپ هیدرولیک Hydraulic Pump
  • هیدروموتور Hydromotor
  • اتصالات هیدرولیک Hydraulic Fitting