حالت نمایش

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 2 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 1/2-2 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2-1/2" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 3 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 3" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 2 اینچ PN16 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 4 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 4" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 1/2-2 اینچ PN16 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2-1/2" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 2 اینچ PN10 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 5 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 5" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 1/2-2 اینچ PN10 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2-1/2" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 3 اینچ PN16 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 3" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 3 اینچ PN10 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 3" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 2 اینچ PN16 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر

لرزه گیر یا قطعه قابل انعطاف جهت جلوگیری از انتقال لرزش پمپ و الکتروموتور به سایز تجهیزات تاسیساتی استفاده می شود.

لرزه گیر های در انواع فلنج دار ٬ جوشی ٬ دنده ای تقسیم بندی می شوند. 

همچنین قیمت اصلی لرزه گیر می تواند بصورت لاستیکی و یا آکاردئونی از جنس استنلس استیل باشد.

لرزه گیر ها از سایز ۱/۲ اینچ الی ۲۴ اینچ می باشد.