حالت نمایش

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 8 اینچ PN16 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 8" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 6 اینچ PN16 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 6" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 8 اینچ PN10 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 8" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 8 اینچ PN16 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 8" PN16 CAST IRON / RUBBER