حالت نمایش

اتصال فیتینگی پنوماتیک پارکر 1/4 اینچ * 1/8 نری / Parker Hannifin W68PLP-4-2-pk10 Prestolok PLP Male Connector Push-to-Connect Fitting, Nickel Plated Brass, 1/4" Push-to-Connect Tube x 1/8" Male NPTF

  پنوماتیک

  تجهیزات پنوماتیک بر اساس فشار باد یا هوای فشرده کار می کند و شامل انواع تجهیزات دستی و برقی می باشد. 

  تجهیزات پنوماتیک شامل موارد ذیل می باشد:

  • شیر دستی پنوماتیک Pneumatic Valve
  • شیر برقی پنوماتیک Pneumatic Solenoid Valve
  • واحد مراقبت پنوماتیک FRL Unit Pneumatic
  • اتصالات پنوماتیک Pneumatic Fitting
  • شلنگ پنوماتیک Pneumatic Hose