حالت نمایش

شیر برقی برنجی یونیدو سایز 3/8 اینچ دنده ای (رزوه ای) ولتاژ ۲۲۰ ولت ، سری UW دیافراگمی مناسب آب، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNI-D 3/8" 220 V

شیر برقی برنجی یونیدو سایز 1/2 اینچ دنده ای (رزوه ای) ولتاژ ۲۲۰ ولت ، سری UW دیافراگمی مناسب آب، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNI-D 1/2" 220 V

شیر برقی برنجی یونیدو سایز 3/4 اینچ دنده ای (رزوه ای) ولتاژ ۲۲۰ ولت ، سری UW دیافراگمی مناسب آب، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNI-D 3/4" 220 V

شیر برقی برنجی یونیدو سایز 1 اینچ دنده ای (رزوه ای) ولتاژ ۲۲۰ ولت ، سری UW دیافراگمی مناسب آب، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNI-D 1" 220 V

شیر برقی برنجی یونید سایز 1/2 اینچ دنده ای (رزوه ای) بوبین ۲۲۰ ولت ، سری US پیستونی مناسب بخار، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNID 1/2" 220 V

شیر برقی برنجی یونید سایز 3/4 اینچ دنده ای (رزوه ای) بوبین ۲۲۰ ولت ، سری US پیستونی مناسب بخار، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNID 3/4" 220 V

شیر برقی برنجی یونید سایز 1 اینچ دنده ای (رزوه ای) بوبین ۲۲۰ ولت ، سری US پیستونی مناسب بخار، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNID 1" 220 V

شیر برقی برنجی یونیدو سایز 1/4-1 اینچ دنده ای (رزوه ای) ولتاژ ۲۲۰ ولت ، سری UW دیافراگمی مناسب آب، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNI-D 1-1/4" 220 V

شیر برقی برنجی یونید سایز 1/4-1 اینچ دنده ای (رزوه ای) بوبین ۲۲۰ ولت ، سری US پیستونی مناسب بخار، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNID 1-1/4" 220 V

شیر برقی برنجی یونیدو سایز 1/2-1 اینچ دنده ای (رزوه ای) ولتاژ ۲۲۰ ولت ، سری UW دیافراگمی مناسب آب، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNI-D 1-1/2" 220 V

شیر برقی برنجی یونیدو سایز 2 اینچ دنده ای (رزوه ای) ولتاژ ۲۲۰ ولت ، سری UW دیافراگمی مناسب آب، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNI-D 2" 220 V

شیر برقی برنجی یونید سایز 1/2-1 اینچ دنده ای (رزوه ای) بوبین ۲۲۰ ولت ، سری US پیستونی مناسب بخار، هوا و روغن , SOLENOID VALVE UNIDO 1-1/2" 220 V

شیرآلات کنترلی

شیرآلات کنترلی همانطور که از نام اش پیداست به تجهیزاتی گفته می شود که وظیفه  قطع و وصل و کنترل سیالات در تاسیسات را بر عهده خواهد داشت.

شیرآلات کنترلی شامل تجهیزات می باشد:

  • کنترل ولو Control Valve
  • شیر پروانه ای کنترلی Control Butterfly Vlave
  • شیر برقی Solenoid Valve
  • شیر موتوری برقی Electric Motor Valve