حالت نمایش

شیر اطمینان برنجی اتصال نری مدل 7252 سایز 1 اینچ برند کیس فشار قابل تنظیم 1 تا 10 بار دنده ای SAFETY VALVE VALVE CS CASE 1" 10 BAR MALE CONNECTION BRASS

سوپاپ اطمینان برنجی سایز 3/8 اینچ فشار 10 بار ساده دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : آب ُ گاز ُ هوای فشرده SAFETY VALVE SAM 3/8" 10 BAR WATER /GAS/AIR

شیر فشارشکن پیستونی مدل 0515 با مانومتر برنجی سایز 1/2 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای (رزوه ای) PISTON PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 1/2" 16 BAR MANOMETER BRASS

فشار شکن ( شیر کاهنده فشار ) نوع دیافراگمی مدل 1915 بدنه برنجی سایز 1/2 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای (رزوه ای)DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 1/2" 16 BAR BRASS

شیر هواگیری اتوماتیک سایز بدنه بزرگ برنجی سایز 1/2 اینچ فشار 10 بار دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی AUTOMATIC AIR DISCHARGE VALVE 1/2" 10 BAR BRASS

شیر ایمنی برنجی سایز 3/4 اینچ فشار 10 بار بدون اهرم دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 3/4" 10 BAR BRASS

شیر ایمنی برنجی سایز 1/2 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 1/2" 10 BAR BRASS WITH LEVER

فشار شکن ( کاهنده فشار) دیافراگمی مدل 2015 با ماسوره برنجی سایز 1/2 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 1/2" 16 BAR UNION BRASS

شیر فشار شکن پیستونی مدل 0615 با ماسوره و گیج سایز 1/2 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای (رزوه ای) PISTON PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 1/2" 16 BAR GAUGE & UNION BRASS

شیر فشار شکن دیافراگمی مدل 2115 با مانومتر برنجی سایز 1/2 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 1/2" 16 BAR MANOMETER BRASS

سوپاپ اطمینان برنجی سایز 1/2 اینچ فشار 10 بار ساده دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : آب ُ گاز ُ هوای فشرده SAFETY VALVE SAM 1/2" 10 BAR WATER /GAS/AIR

فشار شکن دیافراگمی مدل 2215 با گیج فشار و ماسوره سایز 1/2 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 1/2" 16 BAR GAUGE & UNION BRASS