حالت نمایش

شیر ایمنی برنجی سایز 1 اینچ فشار 10 بار بدون اهرم دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 1" 10 BAR BRASS

شیر ایمنی برنجی سایز 3/4 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 3/4" 10 BAR BRASS WITH LEVER

فشار شکن ( شیر رگلاتور ) نوع پیستونی مدل 0320 بدنه برنجی سایز 3/4 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای (رزوه ای)PISTON PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 3/4" 16 BAR BRASS

فشار شکن ( شیر کاهنده فشار ) نوع دیافراگمی مدل 1920 بدنه برنجی سایز 3/4 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای (رزوه ای)DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 3/4" 16 BAR BRASS

شیر اطمینان برنجی اتصال مادگی مدل 7321 سایز 1/4-1 اینچ برند کیس فشار قابل تنظیم 1 تا 10 بار دنده ای SAFETY VALVE VALVE CS CASE 1-1/4" 10 BAR FEMALE CONNECTION BRASS

شیر ایمنی (تخلیه) استیل سایز 1/2 اینچ فشار 20 بار دنده ای (رزوه ای) ، متریال استنلس استیل توضیحات : SAFETY VALVE 1/2" 20 BAR STAINLESS STEEL

شیر ایمنی برنجی (سفتی ولو) سایز 3/8 اینچ فشار 10 بار ساده دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : بخار و سیالات داغ SAFETY VALVE SAM 3/8" 10 BAR STEAM 180 C

سوپاپ اطمینان برنجی سایز 3/8 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : آب ُ گاز ُ هوای فشرده SAFETY VALVE SAM 3/8" 10 BAR WATER /GAS/AIR

شیر فشار شکن دیافراگمی مدل 2120 با مانومتر برنجی سایز 3/4 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 3/4" 16 BAR MANOMETER BRASS

شیر اطمینان برنجی اتصال مادگی مدل 7401 سایز 1/2-1 اینچ برند کیس فشار قابل تنظیم 1 تا 10 بار دنده ای SAFETY VALVE VALVE CS CASE 1-1/2" 10 BAR FEMALE CONNECTION BRASS

شیر ایمنی برنجی سایز 1 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 1" 10 BAR BRASS WITH LEVER

فشار شکن ( کاهنده فشار) دیافراگمی مدل 2020 با ماسوره برنجی سایز 3/4 اینچ برند کیس فشار ورودی 16 بار دنده ای DIAPHRAGM PRESSURE RELIEF VALVE CS CASE 3/4" 16 BAR UNION BRASS