حالت نمایش

عملگر پنوماتیک نوجیکس مدل NOG 052 / اکچویتور پنوماتیکی/ اکچویتور بادی

  عملگرها

  عملگرها جهت حرکت شیرآلات صنعتی طراحی شده و در انواع مختلف تولید می گردد.

  • عملگر پنوماتیک یا اکچویتور بادی Pneumatic Actuator
  • عملگر هیدرولیک یا اکچویتور هیدرولیکی Hydraulic Actuator
  • عملگر برقی یا اکچویتور برقی Electrical Actuator
  • سوئیچ باکس Limit Switch Box