حالت نمایش

ترانسمیتر اختلاف فشار رزمونت مدل 3051S1CD2A

ترانسمیتر فلو رزمونت مدل Rosemount 3051SMV5M13 Flow Transmitter

فلو سنج فلومتر مغناطیسی رزمونت مدل 8705M/ فلوسنج

روغن گلیسیرین گیج فشار گالن 10 لیتری برند PCP پترو کاسپین پاسارگاد / Glycerine Oil Pressure Gauge / نوع روغن گلیسیرین شفاف