حالت نمایش

کمپرسور هوای فشرده برند هیوندای مدل 1550-AIR COMPRESSOR HYUNDAI MODEL AC

    کمپرسور

    کمپرسور یا مولد تولید نیروی باد یا تولید هوای فشرده بصورت یک پمپ تولید باد و یک مخزن ذخیره هوای فشرده تشکیل می شود.

    انواع کمپرسور