حالت نمایش

(لاک نات ) مهره برنجی شش گوش برند کاسپین پایپ سایز 11 / BRASS LUCK NUT PG11 CASPIAN PIPE

(لاک نات ) مهره برنجی شش گوش برند کاسپین پایپ سایز 13.5 / BRASS LUCK NUT PG13.5 CASPIAN PIPE

(لاک نات ) مهره برنجی شش گوش برند کاسپین پایپ سایز 16 / BRASS LUCK NUT PG16 CASPIAN PIPE

(لاک نات ) مهره برنجی شش گوش برند کاسپین پایپ سایز 21 / BRASS LUCK NUT PG21 CASPIAN PIPE

بست اسپیت لوله برق گالوانیزه برند کاسپین پایپ سایز 11 / GALVANIZED SPIT CLAMP CONDUIT PG1 1

(لاک نات ) مهره برنجی شش گوش برند کاسپین پایپ سایز 29 / BRASS LUCK NUT PG29 CASPIAN PIPE

بست اسپیت لوله برق گالوانیزه برند کاسپین پایپ سایز 13.5 / GALVANIZED SPIT CLAMP CONDUIT PG13.5

بست اسپیت لوله برق گالوانیزه برند کاسپین پایپ سایز 16 / GALVANIZED SPIT CLAMP CONDUIT PG16

(لاک نات ) مهره برنجی شش گوش برند کاسپین پایپ سایز 36 / BRASS LUCK NUT PG36 CASPIAN PIPE

بست اسپیت لوله برق گالوانیزه برند کاسپین پایپ سایز 21 / GALVANIZED SPIT CLAMP CONDUIT PG21

(لاک نات ) مهره برنجی شش گوش برند کاسپین پایپ سایز 48 / BRASS LUCK NUT PG48 CASPIAN PIPE

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 695 سایز داخلی 14 میلیمتر قطر بیرونی 17 میلیمتر ارتفاع 17 میلیمتر ، PLASTIC CAP

لوله برق و متعلقات

لوله برق در انواع متریال های گالوانیزه گرم ٬ گالوانیزه سرد ٬ pvc ٬ سیاه استیل تولید و عرضه می گردد.

انواع لوله برق و متعلقات

  • لوله برق کاندوئیت گالوانیزه 
  • لوله برق PVC
  • جعبه تقسیم آلومینیومی 
  • بوشن و براز بوشن
  • بست اسپیت 
  • کاندولت