حالت نمایش

درپوش پلاستیکی لوله رنگ مشکی کاسپین کد 767 سایز داخلی 42 میلیمتر قطر بیرونی 46 میلیمتر ارتفاع 26 میلیمتر ، PLASTIC CAP

جعبه تقسیم گالوانیزه ابعاد 10*10 سانت کاسپین پایپ ، GALVANIZED JUNCTION BOX 10*10 CM PG16 CASPIAN PIPE قوطی

جعبه تقسیم پلاستیکی البرز سایز 100*100 میلیمتر با نوار آب بندی ، PLASTIC JUNCTION BOX IP66 10*10 CM ALBORZ

جعبه تقسیم پلاستیکی البرز سایز 150*200 میلیمتر با نوار آب بندی ، PLASTIC JUNCTION BOX IP66 20*15 CM ALBORZ

سی ریل گالوانیزه سرد جهت نصب بست چنگالی برند کاسپین پایپ 15*30 میلیمتر ضخامت 1.25 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED C-RAIL FOR CABLE CLAMP

جعبه تقسیم آلومینیومی ابعاد 10*10 سانت کاسپین پایپ ، ALUMINIUM JUNCTION BOX 10*10 CM PG13.5 CASPIAN PIPE

جعبه تقسیم آلومینیومی ابعاد 10*10 سانت کاسپین پایپ ، ALUMINIUM JUNCTION BOX 10*10 CM PG16 CASPIAN PIPE

کاندولت برق سه راهی کاسپین پایپ سایز PG13.5 با واشر آب بندی ، ALUMINIUM COLDOLET BOX TREE WAY IP65 PG13.5

جعبه تقسیم پلاستیکی البرز سایز 100*150 میلیمتر با نوار آب بندی ، PLASTIC JUNCTION BOX IP66 15*10 CM ALBORZ

سی ریل گالوانیزه جهت نصب بست چنگالی برند کاسپین پایپ 15*30 میلیمتر ضخامت 1.25 میلیمتر شاخه 2 متری /GALVANIZED C-RAIL FOR CABLE CLAMP

کاندولت برق سه راهی کاسپین پایپ سایز PG16 با واشر آب بندی ، ALUMINIUM COLDOLET BOX TREE WAY IP65 PG16

کاندولت برق سه راهی کاسپین پایپ سایز PG21 با واشر آب بندی ، ALUMINIUM COLDOLET BOX TREE WAY IP65 PG21