حالت نمایش

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 24 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 24" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 1/2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1/2" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 3/4 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 3/4" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 1 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 1/4-1 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1-1/4" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 1/2-1 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1-1/2" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 2" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 1/2-2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 2-1/2" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 3 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 3" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 4 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 4" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 5 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 5" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله بدون درز فولادی برند اهواز 6 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 6" SCH40 ,AHVAZ, A53/A106

لوله

لوله یا پایپ جز مهم ترین بخش های یک سیستم متشکل پایپینگ می باشد. لوله قطعه استوانه ای شکل است که به جهت عبور سیال در خطوط لوله کشی استفاده می شود. 

سایز  لوله جزء مهم ترین و اولین پارامتر  در انتخاب لوله می بایست.

سایز لوله معمولا بر اساس اینج و از سایز 1/8 اینچ الی 64 اینچ و ملاک محاسبه سایز لوله قطر خارجی لوله می باشد که بر اساس میلیمتر می باشد. انتخاب سایز لوله باید با توجه به حجم و دبی قابل انتقال در سیستم لوله کشی و همچنین سایز سایر اتصالات و تجهیزات باید انتخاب گردد.

متریال لوله از پارامترهای دیگری است که می بایست با توجه به نوع سیال و فشار در زمان انتخاب لوله انتخاب شود. از متریال های مهم در لوله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • لوله فولادی مانیسمان بدون درز  A106 Gr.B / A53 Gr.B
  • لوله فولادی درز دار  ST37 / ST52/ API 5L
  • لوله استنلس استیل مانیسمان بدون درز  A312 TP 316L / A312 TP 304L / A312 TP321
  • لوله فولادی آلیاژی مانیسمان بدون درز  A335 P5 /  A335 P9 / A335 P11 / A335 P22 / A335 P91
  • لوله درز دار گالوانیزه گرم   A123