حالت نمایش

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 12 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 12" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله (پایپ ) بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 14 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 14" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 16 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 16" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 18 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 18" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 20 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 20" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1/2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 3/4" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1-1/4" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1-1/2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 2-1/2" 3360 SEPANTA TEHRAN