حالت نمایش

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 12 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 12" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله (پایپ ) بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 14 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 14" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 16 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 16" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 18 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 18" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 20 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 20" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله استیل ۳۱۶ صنایع دارویی و غذایی دو طرف پولیش برند ساموین سایز ۲۵ ضخامت ۱.۵ میلیمتر STAINLESS STEEL POLISH PIPE 316 DN 25 MM SUMWIN

لوله استیل ۳۱۶ صنایع دارویی و غذایی دو طرف پولیش برند ساموین سایز ۳۸ ضخامت ۱.۵ میلیمتر STAINLESS STEEL POLISH PIPE 316 DN 38 MM SUMWIN

لوله استیل ۳۱۶ صنایع دارویی و غذایی دو طرف پولیش برند ساموین سایز ۵۱ ضخامت ۱.۵ میلیمتر STAINLESS STEEL POLISH PIPE 316 DN 51 MM SUMWIN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1/2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 3/4" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1-1/4" 3360 SEPANTA TEHRAN