حالت نمایش

یو پی اس برند فاران با باتری داخلی ، تکفاز ، مدل Titan Plus ظرفیت 3KVA /Faran Titan Plus UPS 3KVA

    برق اضطراری

    برق اضطراری در دو نوع ذخیزه انرژی و تولید انرژی قابل ارائه می باشد.

    برق اضطراری در نوع ذخیره انرژی مانند باتری و یو پی اس UPS می باشد.

    برق اضطراری در نوع تولید انرژی مانند ژنراتور و موتور برق می باشد.