حالت نمایش

تابلو برق ساده 160*400*300 درب دار ، بدون سوراخ ، ورق رنگی خاکستری مات

    تابلو برق

    جهت سفارش تابلو برق پارامترهای مختلفی مانند ابعاد و اندازه تابلو برق ٬ ولتاژ و جریان تابلو برق ٬ تجهیزات کنترلی مورد نیاز در آن و نوع نصب أن نیاز است.