حالت نمایش

کمپرسور اسکرال برند کوپلند 3 تن تبرید تکفاز مدل Scroll Compressors Copeland ZR36K3EPFJ

    سرمایشی

    تجهیزات سرمایشی و سیستم های تهویه شامل تجهیزات سردخانه و تجهیزات برودتی می باشد.

    تجهیزات سرمایشی شامل: