حالت نمایش

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M20

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M25

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M32/ گلند M32 آرموردار

گلند برنجی ضد انفجار آرموردار برند ماشین سازی شمال مدل 453 سری O سایز EXPLOSION PROOF CABLE GLAND ARMORED SEMC M20

گلند برنجی ضد انفجار آرموردار برند ماشین سازی شمال مدل 453 سری O سایز EXPLOSION PROOF CABLE GLAND ARMORED SEMC M25

    متعلقات برقی

    متعلقات برق شامل:

    گلند کابل ٬ سر سیم ٬ وایر شو ٬ چسب برق ٬ وارنیش ٬ نگهدارنده کابل ٫ بست کمربندی و ...