حالت نمایش

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1" SCH 10, LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/2 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1/2" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 3/4 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 3/4" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/4-1 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1-1/4" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/2-1 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1-1/2" ASTM A234 WPB SCH40

بوشن فلزی گالوانیزه سنگین کاسپین پایپ سایز 3 اینج / GALVANIZED BUSHING CASPIAN PIPE 3 INCH

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 2 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 2" ASTM A234 WPB SCH40

بوشن فلزی گالوانیزه سنگین کاسپین پایپ سایز 4 اینج / GALVANIZED BUSHING CASPIAN PIPE 4 INCH

بوشن فلزی گالوانیزه سنگین کاسپین پایپ سایز 5 اینج / GALVANIZED BUSHING CASPIAN PIPE 5 INCH

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/2-2 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 2-1/2" ASTM A234 WPB SCH40

بوشن فلزی گالوانیزه سنگین کاسپین پایپ سایز 6 اینج / GALVANIZED BUSHING CASPIAN PIPE 6 INCH

اتصالات