حالت نمایش

فول کوپلینگ رزوه ای فولادی A105 دنده ای فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 1" A105 N

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 3 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 3" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 3 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 3" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 4 اینچ رده 10 /ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 4" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 5 اینچ رده 10/ ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 5" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 6 اینچ رده 10/ ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 6" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی جوشی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 8 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 8" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 10 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 10" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی جوشی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 12 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316/ 304 12" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/2 اینچ رده 10 / ELBOW 45 DEG SEAMLESS BW SS 316 1/2" SCH 10 ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 3/4 اینچ رده 10/ ELBOW 45 DEG SEAMLESS BW SS 316 3/4" SCH 10 ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1 اینچ رده 10 / ELBOW 45 DEG SEAMLESS BW SS 316 1" SCH 10 ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS