حالت نمایش

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/2 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1/2" SCH 10 , LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 2 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 2" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/2-2 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 2-1/2" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 4 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 4" ASTM A234 WPB SCH40

فول کوپلینگ رزوه ای فولادی A105 دنده ای فشار قوی برند باتول تایوان سایز 3/4 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 3/4" A105 N

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 5 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 5" ASTM A234 WPB SCH40

فول کوپلینگ رزوه ای فولادی A105 دنده ای فشار قوی برند باتول تایوان سایز 2 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 2" A105 N

فول کوپلینگ رزوه ای فولادی A105 دنده ای فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1/2 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 1/2" A105 N

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 6 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 6" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/4-1 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1-1/4" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 8 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 8" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی بدون درز متریال استنلس استیل 316 سایز 1/2-1 اینچ رده 10 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW SS 316 1-1/2" SCH 10 LR ، برند : اِرنه فیتینگ ERNE FITTINGS