حالت نمایش

شیر فلکه سوزنی برنجی 2 اینچ 150# دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GLOBE VALVE 2" 150# BRASS MS58

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی 2 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن، توضیحات : GATE VALVE 2" PN10 CAST IRON GG25/GGG40

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 1/2-2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2-1/2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON LUG TYPE

شیر پروانه ای اهرمی لاگ سایز 1/2-2 اینچ PN16 ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2-1/2" PN16 CAST IRON LUG TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر فلکه کشویی برنجی 1/2-2 اینچ PN16 دنده ای (رزوه ای) نوع سبک ، متریال برنج MS58, توضیحات : GATE VALVE 2-1/2" PN16 BRASS MS58

شیر صافی چدنی توری استیل 2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توری استیل 304 ، توضیحات : STRAINER VALVE 2" PN16 CAST IRON GG25 / GGG50

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 3 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 3" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی 2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : GATE VALVE 2" PN16 CAST IRON GG25/GGG40

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 14 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 14" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE