حالت نمایش

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 4 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 4" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر سوزنی چدنی دیسک استیل سایز 2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه استیل توضیحات : GLOBE VALVE 2" PN16 CAST IRON GGG40 / SS 304

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 1/2-2 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 2-1/2" PN10 CAST IRON GG25 O-RING

شیر پروانه ای اهرمی لاگ سایز 6 اینچ PN16 ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 6" PN16 CAST IRON LUG TYPE

شیر یکطرفه چدنی زبانه فلزی 4 اینچ PN16 فلنجدار ، نوع دریچه ای (لولایی) متریال چدن ، توضیحات : CHECK VALVE 4" PN16 CAST IRON GGG40/GG25

شیر کشویی چدنی زبانه گرافیتی 1/2-2 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی گرافیتی، توضیحات : GATE VALVE 2-1/2" PN10 CAST IRON GG25/GRAPHITE

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 3 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 3" PN10 CAST IRON GG25 O-RING

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی 5 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : GATE VALVE 5" PN16 CAST IRON GG25/GGG40

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 5 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 5" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر یکطرفه چدنی زبانه لاستیکی 5 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : CHECK VALVE 5" PN16 CAST IRON GG25

شیر کشویی چدنی زبانه گرافیتی 3 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی گرافیتی، توضیحات : GATE VALVE 3" PN10 CAST IRON GG25/GRAPHITE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 6 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 6" PN16 CAST IRON WAFER TYPE