حالت نمایش

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 4 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 4" PN10 CAST IRON GG25 O-RING

شیر صافی چدنی توری استیل 5 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توری استیل 304 ، توضیحات : STRAINER VALVE 5" PN16 CAST IRON GG25 / GGG50

شیر سوپاپی چدنی دیسک استیل سایز 1/2-2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه استیل توضیحات : GLOBE VALVE 2-1/2" PN16 CAST IRON GGG40 / SS 304

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 2" PN16 CAST IRON GGG40 O-RING

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 6 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 6" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر کشویی چدنی زبانه گرافیتی 4 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی گرافیتی، توضیحات : GATE VALVE 4" PN10 CAST IRON GG25/GRAPHITE

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 1/2-2 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 2-1/2" PN16 CAST IRON GGG40 O-RING

شیر سوپاپی چدنی دیسک استیل سایز 3 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه استیل توضیحات : GLOBE VALVE 3" PN16 CAST IRON GGG40 / SS 304

شیر یکطرفه چدنی زبانه فلزی 5 اینچ PN16 فلنجدار ، نوع دریچه ای (لولایی) متریال چدن ، توضیحات : CHECK VALVE 5" PN16 CAST IRON GGG40/GG25

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی6 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : GATE VALVE 6" PN16 CAST IRON GG25/GGG40

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 8 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 8" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

چک ولو چدنی زبانه لاستیکی 6 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : CHECK VALVE 6" PN16 CAST IRON GG25