حالت نمایش

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 5 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 5" PN10 CAST IRON GG25 O-RING

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 3 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 3" PN16 CAST IRON GGG40 O-RING

شیر پروانه ای اهرمی لاگ سایز 8 اینچ PN16 ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 8" PN16 CAST IRON LUG TYPE

شیر صافی چدنی توری استیل 6 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توری استیل 304 ، توضیحات : STRAINER VALVE 6" PN16 CAST IRON GG25 / GGG50

شیر کشویی چدنی زبانه گرافیتی 5 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی گرافیتی، توضیحات : GATE VALVE 5" PN10 CAST IRON GG25/GRAPHITE

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 8 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 8" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 6 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 6" PN10 CAST IRON GG25 O-RING

شیر سوپاپی چدنی دیسک استیل سایز 4 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه استیل توضیحات : GLOBE VALVE 4" PN16 CAST IRON GGG40 / SS 304

شیر یکطرفه چدنی زبانه فلزی 6 اینچ PN16 فلنجدار ، نوع دریچه ای (لولایی) متریال چدن ، توضیحات : CHECK VALVE 6" PN16 CAST IRON GGG40/GG25

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 4 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 4" PN16 CAST IRON GGG40 O-RING

شیر کشویی چدنی زبانه گرافیتی 6 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی گرافیتی، توضیحات : GATE VALVE 6" PN10 CAST IRON GG25/GRAPHITE

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی 8 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : GATE VALVE 8" PN16 CAST IRON GG25/GGG40