حالت نمایش

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 5 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 5" PN16 CAST IRON GGG40 O-RING

چک ولو چدنی زبانه لاستیکی 8 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : CHECK VALVE 8" PN16 CAST IRON GG25

شیر سوپاپی چدنی دیسک استیل سایز 5 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه استیل توضیحات : GLOBE VALVE 5" PN16 CAST IRON GGG40 / SS 304

شیر یکطرفه چدنی زبانه استیل 2 اینچ PN16 فلنجدار ، نوع سوپاپی متریال چدن ،دیسک استیل 304 ، توضیحات : CHECK VALVE 2" PN16 CAST IRON GGG40

شیر صافی چدنی توری استیل 8 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توری استیل 304 ، توضیحات : STRAINER VALVE 8" PN16 CAST IRON GG25 / GGG50

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 8 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 8" PN10 CAST IRON GG25 O-RING

شیر کشویی چدنی زبانه گرافیتی 8 اینچ PN10 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی گرافیتی، توضیحات : GATE VALVE 8" PN10 CAST IRON GG25/GRAPHITE

شیر یکطرفه چدنی زبانه فلزی 8 اینچ PN16 فلنجدار ، نوع دریچه ای (لولایی) متریال چدن ، توضیحات : CHECK VALVE 8" PN16 CAST IRON GGG40/GG25

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 8 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل ، BUTTERFLY VALVE 8" PN16 CAST IRON DISC SS GEARBOX WAFER TYPE

شیر کشویی چدنی زبانه اورینگی 6 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه فلزی اورینگی توضیحات : GATE VALVE 6" PN16 CAST IRON GGG40 O-RING

شیر سوپاپی چدنی دیسک استیل سایز 6 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، زبانه استیل توضیحات : GLOBE VALVE 6" PN16 CAST IRON GGG40 / SS 304

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی 10 اینچ PN16 فلنجدار ، متریال چدن ، توضیحات : GATE VALVE 10" PN16 CAST IRON GG25/GGG40