حالت نمایش

فلنج گلودار جوشی 1/2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 1/2" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 3/4 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 3/4" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 1" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 1/4-1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 1-1/4" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 1/2-1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 1-1/2" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 2" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 1/2-2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 2-1/2" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 3 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 3" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 4 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 4" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 5 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 5" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 6 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 6" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی 8 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 8" 150# RF A105

فلنج

فلنج ها در دسته بندی بر اساس سه نوع پارامتر متریال و کلاس فشاری و نوع اتصال آن تقسیم بندی می شوند.

فلنچ بر اساس متریال:

 • فلنج های فولادی
 • فلنج های استنلس استیل
 • فلنج های چدنی
 • فلنج های گالوانیزه 

فلنچ بر اساس کلاس فشاری:

 • ۱۵۰
 • ۳۰۰
 • ۶۰۰
 • ۹۰۰
 • ۱۵۰۰٫
 • ۵۰۰

فلنچ بر اساس نوع اتصال:

 • فلنج گلودار یا گردن دار WELD NECK FLANGE
 • فلنج اسلیپون یا لبه دار SLIP-ON FLANGE
 • فلنج کور BLIND FLANGE
 • فلنح دنده ای THREADED FLANGE
 • فلنج تخت FLAT FLANGE
 • فلنح اوریفیس OROFICE FLANGE