حالت نمایش

فلنج کور فولادی برند ملسی 18 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 18" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 20 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 20" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 24 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 24" 150# RF A105

فلنج استنلس استیل جوشی 1/2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1/2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 3/4 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 3/4" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1/4-1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1-1/4" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1/2-1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1-1/2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1/2-2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 2-1/2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 3 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 3" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 4 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 4" 150# RF SS 316L