حالت نمایش

فلنج کور استنلس استیل 5 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال BLIND STAINLESS STEEL FLANGE 5" 150# RF SS 316L

فلنج کور استنلس استیل 6 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال BLIND STAINLESS STEEL FLANGE 6" 150# RF SS 316L

فلنج کور استنلس استیل 8 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال BLIND STAINLESS STEEL FLANGE 8" 150# RF SS 316L

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 3 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 3" 150# RF A105