شیر پروانه ای

شیر پروانه ای از انواع شیرآلات قطع و وصل می باشد . که بصورت دستی و گیربکسی قابل دسترس می باشد.